We accept students in both regular and individual forms of study. You must have finished 7th, 8th, 9th, 10th, or 11th grade. We teach English intensively in both forms of study. In addition, each student selects two more languages, the choice for which is unrestricted.

For 8th grade admission (after 7th grade) each student needs to pass a test, as well as write a free-form composition. Admission is contingent upon:

Tuition and fees

1800 euro.

Гимназията приема ученици в дневна и самостоятелна (задочна) форма на обучение. Вие трябва да сте завършили 7-ми, 8-ми, 9-ти, 10-ти или 11-ти клас. Езикът, който преподаваме интензивно, е английски. Освен това всеки ученик заявява втори и трети чужд език, изборът за които е неограничен.

Приемните изпити за 8-ми клас (след завършен 7-ми) са тест и съчинение на свободна тема. Провеждат се в сградата на гимназията. Класирането се извършва въз основа на бала на учениците, образуван от:

Учебна такса

1800 евро.