"We felt loved by our teachers."

Margarita, an alumna

"Чувствахме се обичкани от учителите си."

Маргарита, бивша възпитаничка на учителите

"I feel calm and confident regarding my daughter's well-being in the private English language school."

Dr. Konstantinova, a parent

"Спокойна и сигурна съм за дъщеря си в частната английска гимназия."

Д-р Константинова, родител

"For ten days in 'George Byron' Private English Profiled School in Ruse, I learned more than I had earlier learned during whole three months in one of Ruse's prestigious state schools.

Mario, 8th grade

"За десет дни в Русенска частна английска гимназия 'Джордж Байрон' научих повече, отколкото за три месеца преди това в едно от престижните държавни езикови училища в Русе."

Марио, ученик от 8-ми клас

"I was taught by highly qualified teachers, which is why I was successful."

Martin, 12th grade

"Бях обучаван от висококвалифицирани преподаватели и затова успях."

Мартин, 12-ти клас

"I cannot part with the school, and I often come back to visit."

Ghenghis, an alumnus

"Не мога да се разделя с гимназията и често се връщам тук."

Дженгиз, бивш възпитаник